Đặt tiệc Vip

Bàn tròn 1.4m (10 người/bàn), có mâm xoay, có hoa trang trí, khăn bàn ăn

Ghế tựa bọc nơ

Mỗi bàn có một nhân viên phục vụ. 

Phục vụ từ 2 bàn