Đào tạo nghề bếp

Với đội ngũ đầu bếp nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi nhận đào tạo bếp cầm tay chỉ việc. Đặc biệt, chúng tôi bảo đảm cho học viên có nhu cầu đi làm việc chắc chắn có việc làm sau khi học xong.