Cho thuê bàn ghế, chén ly và dụng cụ đãi tiệc

 

 

170.000/ bộ
 • Bàn tròn 1,2m
 • Ghế inox
 • Chén ly và dụng cụ đãi tiệc
 
250.000/ bộ
 • Bàn tròn 1,4m
 • Ghế inox
 • Chén ly và dụng cụ đãi tiệc
 
350.000/ bộ
 • Bàn tròn 1,4m
 • Ghế bọc nơ
 • Chén ly và dụng cụ đãi tiệc
 
350.000/ bộ
 • Bàn tròn 1,4m
 • Mâm xoay
 • Ghế inox
 • Chén ly và dụng cụ đãi tiệc
 
500.000/ bộ
 • Bàn tròn 1,4m
 • Mâm xoay
 • Ghế bọc nơ
 • Chén, ly, muỗm, đũa  cao cấp và dụng cụ đãi tiệc