Trong trường hợp khách hàng muốn đặt buổi sáng và đãi buổi chiều trong ngày thì có thể chọn những món sau