Kv 2 món: Gói ngỏ sen + mực trứng nướng

Kv 2 món: Gói ngỏ sen + mực trứng nướng

350.000