Khai vị 2 món: Tôm chiên cốm + Càng ghẹ nhúng mè

Khai vị 2 món: Tôm chiên cốm + Càng ghẹ nhúng mè

300.000