Gỏi rong biển tôm thịt + bánh phồng

Gỏi rong biển tôm thịt + bánh phồng

20.000