Đùi gà chiên bơ + xôi trắng/xôi đậu/ xôi gấc

Đùi gà chiên bơ + xôi trắng/xôi đậu/ xôi gấc

30.000