Ốc tu hài (hấp sả, xào, nướng)

Ốc tu hài  (hấp sả, xào, nướng)
Ốc tu hài (hấp sả, xào, nướng)