Vịt lên mẹt

600000.00 đ

Dành cho 5 người – 1/2 vịt quay móc mật – Gỏi vịt – Lườn vịt hun khói – Xôi nếp – Canh măng tiết – Bún

Giỏ hàng