Heo mẹt

1300000.00 đ

Dành Cho 6 người:

+ 1 phần nướng da giòn

+ 1 phần hấp giả cầy

+ 1 phần xáo măng

+ 1 phần dồi

+ 1 phần lòng hấp

+ 1 phần xôi