Các món gà, vịt

Vịt lên mẹt

600000.00 đ

Dành cho 5 người - 1/2

Gà lên mẹt

600000.00 đ

Dành cho 5 người: Một con

Gá cúng

500000.00 đ

Gà bó xôi

450000.00 đ

Món gà hấp lá chúc

Giỏ hàng